Samen Sterk 

Bewind & Financieel Advies

Hartelijk welkom op onze website

Samen Sterk Bewind en Financieel Advies is een professioneel Bewindvoerderskantoor in de regio Oost-Brabant. Samen Sterk biedt complete financiële hulp en ondersteuning op financieel-administratief gebied voor mensen die dat zelf moeilijk vinden of er (tijdelijk) niet toe in staat zijn.

Financiële hulp voeren wij meestal uit als beschermingsbewindvoerder, budgetcoach en als specialist ouderenzorg maar ook bieden wij andere vormen van dienstverlening aan. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina 'Wat doen wij?'

Dankzij onze financiële ondersteuning en hulp is het mogelijk uw administratieve zaken weer op orde te krijgen en overzicht te krijgen in uw financiën zodat u weer ruimte heeft voor andere belangrijke zaken in het leven. 

S A M E N   

ransparant 

erlijk 

espect 

waliteit

Samen    Samen Sterk staat voor samen. Samen met u maar ook met andere belanghebbenden. Ons motto hierbij is: "Samen werken is elkaar versterken."

Transparant    Samen Sterk doet wat zij zegt en zegt wat ze doet. Dit is ons streven en ook onze verwachting van u. Wij zijn helder in onze opzet en makkelijk benaderbaar.

Eerlijk    Samen Sterk staat voor betrouwbaarheid en open communicatie. Eerlijkheid zorgt ervoor dat we weten wat we van elkaar verwachten. We zijn duidelijk en eerlijk over (on)mogelijkheden.

Respect   Samen Sterk vindt respect voor elkaar heel belangrijk. Je hoort ons vaak zeggen: "Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wil worden." 

Kwaliteit   Samen Sterk biedt maatwerk op individueel niveau. Onze deskundigheid en ervaring dragen hier in belangrijke mate aan bij. Ons kantoor voldoet aan de kwaliteitseisen van de rechtbank.